Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fara consimţământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Băncile implicate în plăţile online, Organismele Internaţionale de Carduri si Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituţiile abilitate.

In conformitate cu dispoziţiile Legii nr.677/200, clienţii noştrii au următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare (art.12)
 2. Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obţine, la cerere si în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
 3. Dreptul la intervenţie (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisa si în mod gratuit, următoarele:
  1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
  2. transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
  3. notificarea terţilor cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. a) si b).
 4. Dreptul la opoziţie (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit si printr-o cerere scrisa, din motive întemeiate si legitime legate de situaţia sa particulara, ca datele care o vizează sa facă obiectul unei prelucrări.
 5. Dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) - dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de lege si care au fost încălcate.
 6. Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).


Responsabilităţi privind produsele

SC Atelierul Skoob SRL-D nu îşi asuma responsabilitatea si nu poate fi făcută responsabila pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziţionate prin intermediul acestui site, in alte scopuri decât cele menţionate de producător. Returnarea produselor se poate efectua in conformitate cu dispoziţiile OG 130/2000, iar pentru mai multe detalii va rugam sa vizitaţi secţiunea „ Schimb/Returnare produs ”.


Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicaţie la distanta

Art. 1. - Următoarele tehnici de comunicaţie la distanta necesita acordul prealabil al consumatorului:

 1. sistem automatizat de apel fara intervenţie umana (automat de apel);
 2. telecopiator (fax)
 3. adresa de posta electronica (e-mail)

Art. 2. - Utilizarea altor tehnici de comunicaţie individuala la distanta in afara celor prevăzute la art. 1 nu este permisa daca exista un refuz manifestat de consumator.

Lista cuprinzând tehnicile de comunicaţie la distanta:

 1. imprimat neadresat;
 2. imprimat adresat;
 3. scrisoare tipizata;
 4. publicitate tipărită cu bon de comanda;
 5. catalog;
 6. telefon cu intervenţie umana;
 7. telefon fara intervenţie umana (automat de apel, audiotext);
 8. radio;
 9. videofon (telefon cu imagine);
 10. videotext (microordinator, ecran Tv cu tastatura sau ecran tactil);
 11. posta electronica (e-mail);
 12. telecopiator (fax);
 13. televiziune (teleshopping).


Litigii

Prin folosirea,vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoştinţa asupra faptului ca legile romane vor guverna Termenii si Condiţiile de mai sus si orice disputa de orice fel care ar putea sa apară intre utilizator si SC Atelierul Skoob SRL-D In cazul unor eventuale conflicte intre SC Atelierul Skoob SRL-D si clienţii sai, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabila in minim 30 de zile lucrătoare.

Daca rezolvarea pe cale amiabila nu va fi posibila, conflictul va fi soluţionată in instanţă competenta in conformitate cu legile romane in vigoare.


Diverse

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul accepta fara obiecţiuni Condiţiile si termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu aceşti Termeni si Condiţii clientul își asuma in totalitate drepturile si obligaţiile ce decurg din cumpararea din magazinul virtual www.skoob.ro.